Nautatilastoja

Tällä sivulla on esitetty tilastoja maatilan naudoista vuodesta 2008 lähtien. Tiedot eivät kuitenkaan ole täydelliset vaan suuntaa-antavat. Tilastot päivittyvät aina kun uusi vasikka syntyy tilalle. Tällä hetkellä tiedot kattavat yhteensä 354 nautaa.

Vasikat vuosittain

Nautoja kasvatetaan tilalla nykyään itsestään uudistuvalla periaatteella, mikä tarkoittaa, että tilalle syntyy vuosittain luonnollisin menetelmin uusia tulokkaita eli vasikoita. Syntyneiden vasikoiden määrä riippuu monista tekijöistä, kuten emolehmien määrästä, siitossonnin tehokkuudesta sekä kaksosten lukumäärästä. Tilastoitujen vuosien aikana vasikoiden vuotuinen määrä on kehittynyt seuraavasti.

Sukupuolijakauma

Naudan sukupuoli määrittää sen elämän kulkua voimakkaasti. Tyypillisesti lehmät viettävät tilalla useamman vuoden sonneihin verrattuna (poislukien siitossonnit). Tilastoitujen vuosien aikana syntyneiden nautojen sukupuolijakauma on ollut seuraava.

Sukupuolijakauma vaihtelee suuresti vuoden aikana ja vähintään poikimakauden aikana uudet tulokkaat pystyvät kallistamaan tilastoja suuntaan tai toiseen. Tällä hetkellä tilalla olevien nautojen sukupuolijakauma on esitetty oheisessa kuvaajassa.

Vasikat emoittain ja sonneittain

Emolehmät astutetaan kesällä ja seuraavana keväänä ne poikivat yhden tai toisinaan kaksi vasikkaa. On myös mahdollista, että astutus on syystä tai toisesta epäonnistunut eikä vasikkaa tule laisinkaan. Elämänsä aikana emolehmä poikivat vasikoita monet kerrat. Kokonaismäärät vaihtelevat suuresti, mutta ainakin seuraavat emolehmät ovat hyvin ansioituneita poikimisissa. Taulukossa on listattu emolehmien kokonaisvasikkamäärä sekä vuodet jolloin emolehmä on poikinut ensimmäisen sekä viimeisimmän kerran.

Poikimiset
Lehmä EnsimmäinenEnsim. ViimeisinViim. Määrä
Uniikki 2005'05 2008 2018 12
Ufo 2005'05 2008 2018 11
Varas 2006'06 2009 2018 10
Umbra 2005'05 2008 2017 10
Sokeri 2003'03 2008 2017 10
Ursa 2005'05 2009 2018 10
Seireeni 2003'03 2006 2015 10
Vompatti 2006'06 2008 2013 9
Venus 2006'06 2008 2015 9
Elkeid 2009'09 2011 2018 8

Siinä missä emolehmä voi poikia maksimissaan kaksi vasikkaa vuodessa, siitosonni voi pistää monta kertaa paremmaksi. Tämä johtuu siitä, että siitossonni astuu kokonaisen lauman kerrallaan ja tuottaa siten jopa toista kymmentä vasikkaa vuodessa. Tästä syystä siitossonneja on ollut tilalla vuosien saatossa paljon emolehmiä vähemmän. Parhaimpien siitossonnien vasikkamäärät ovat päätä huimaavia ja niitä on listattu seuraavassa taulokossa. Kuten emolehmillä kullekin sonnille on listattu vasikkamäärä, ensimmäinen sekä viimeisin astumakausi sekä myös astumakausien keskimääräinen vasikkamäärä.

Astutuskaudet
Sonni EnsimmäinenEnsim. ViimeisinViim. Määrä KeskiarvoKA
Urpå 2005'05 2007 2015 90 10.0
Juice 2012'12 2014 2018 68 13.6
Johnny Walker 2012'12 2014 2018 68 13.6
Vagner 2006'06 2008 2010 25 8.3
Eno Elmeri 2009'09 2011 2013 19 6.3
Ex-mies 2009'09 2011 2011 10 10.0
P. Halti 2010'10 2012 2012 9 9.0
Occar O. 2000'00 2003 2005 9 3.0
P. Ioni 2011'11 2013 2013 8 8.0
Snowball 2003'03 2006 2006 4 4.0

Poikimakauden sijoittuminen

Poikimakaudeksi kutsutaan sitä osaa vuodesta, jolloin emot poikivat vasikoita. Maatila Peltokukalla poikimakausi on jo pitkään painottunut kevätpuolelle, mutta sen kesto vaihdellut vuosittain. Viime vuosien tavoitteena on ollut saada poikimakaudesta mahdollisimman tiivis, koska kauden aikana eläimiä pitää valvoa tiiviimmin ympäri vuorokauden, jotta esimerkiksi ongelmatilanteisiin pystytään puuttumaan nopeasti.

Oheisessa taulukossa on esitetty vasikoiden syntymät viikkonumeron mukaan eri vuosina. Jokainen rivi kuvaa yhtä vuotta, sarake viikkoa ja rivin solu kyseisellä viikolla syntyneiden vasikoiden määrää. Solut on myös värikoodattu siten, että vuoden suhteellisesti ruuhkaisin viikko on aina tummin ja vähemmän kiireiset vaaleampia. Ennen viikkoa 11 ei ole syntynyt ainuttakaan vasikkaa ja viikon 28 jälkeen vain muutamia. Saat loppuvuoden viikot näkyviin näpäyttämällä Muut-sarakkeen otsikkoa.

Viikko
Vuosi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Muut
2018 5 9 5 3 4 2 2 1 1
2017 3 7 8 8 2 2 1 1 2 1
2016 4 2 15 6 3 2 1 1 1
2015 1 5 8 7 6 2 2 1 2 3
2014 1 5 3 5 4 3 1 1 3 1 1 1 1
2013 3 4 6 4 3 1 1 1 2 2 1 1
2012 4 2 7 3 4 4 2 2 5 2 1 1 1 1
2011 1 4 5 1 6 1 1 1 2 1 3 4
2010 1 4 6 5 1 1 1 1 1 2
2009 1 2 3 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 4
2008 1 5 4 1 7 2 1 1 1 1 2 1 7

Poikimakausi

Vuoden 2019 poikimakausi on käynnissä. Alta voit seurata poikimakauden etenemistä ja uusien vasikoiden sukupuolijakaumaa. Vuoden tavoitteena on 33 poikinutta emoa. Tähän mennessä on syntynyt 0 vasikkaa. Nauta synnyttää yleensä yhden vasikan, mutta myös kaksoset ovat mahdollisia.

emoista 0% poikinut
vasikoista 0% lehmiä

Viimeisimmät vasikat

Uusia vasikoita ei tältä vuodelta löytynyt. Kevään poikimiskausi ei ole tainnut vielä alkaa tai vasikoita ei ole ehditty lisätä järjestelmään.