Nautatilastoja

Tällä sivulla on esitetty tilastoja maatilan naudoista vuodesta 2009 lähtien. Tiedot eivät kuitenkaan ole täydelliset vaan suuntaa-antavat. Tilastot päivittyvät aina kun uusi vasikka syntyy tilalle. Tällä hetkellä tiedot kattavat yhteensä 533 nautaa.

Vasikat vuosittain

Nautoja kasvatetaan tilalla nykyään itsestään uudistuvalla periaatteella, mikä tarkoittaa, että tilalle syntyy vuosittain luonnollisin menetelmin uusia tulokkaita eli vasikoita. Syntyneiden vasikoiden määrä riippuu monista tekijöistä, kuten emolehmien määrästä, siitossonnin tehokkuudesta sekä kaksosten lukumäärästä. Tilastoitujen vuosien aikana vasikoiden vuotuinen määrä on kehittynyt seuraavasti.

Sukupuolijakauma

Naudan sukupuoli määrittää sen elämän kulkua voimakkaasti. Tyypillisesti lehmät viettävät tilalla useamman vuoden sonneihin verrattuna (poislukien siitossonnit). Tilastoitujen vuosien aikana syntyneiden nautojen sukupuolijakauma on ollut seuraava.

Sukupuolijakauma vaihtelee suuresti vuoden aikana ja vähintään poikimakauden aikana uudet tulokkaat pystyvät kallistamaan tilastoja suuntaan tai toiseen. Tällä hetkellä tilalla olevien nautojen sukupuolijakauma on esitetty oheisessa kuvaajassa.

Vasikat emoittain ja sonneittain

Emolehmät astutetaan kesällä ja seuraavana keväänä ne poikivat yhden tai toisinaan kaksi vasikkaa. On myös mahdollista, että astutus on syystä tai toisesta epäonnistunut eikä vasikkaa tule laisinkaan. Elämänsä aikana emolehmä poikivat vasikoita monet kerrat. Kokonaismäärät vaihtelevat suuresti, mutta ainakin seuraavat emolehmät ovat hyvin ansioituneita poikimisissa. Taulukossa on listattu emolehmien kokonaisvasikkamäärä sekä vuodet jolloin emolehmä on poikinut ensimmäisen sekä viimeisimmän kerran.

Poikimiset
Lehmä EnsimmäinenEnsim. ViimeisinViim. Määrä
Sokeri 2003'03 2005 2020 16
Uniikki 2005'05 2007 2020 15
Varas 2006'06 2009 2020 13
Ufo 2005'05 2007 2019 13
Ursa 2005'05 2008 2019 13
Umbra 2005'05 2007 2017 11
Seireeni 2003'03 2005 2015 11
P. Isabella 2011'11 2013 2020 10
Elkeid 2009'09 2011 2020 10
Agentti 2008'08 2010 2020 10

Siinä missä emolehmä voi poikia maksimissaan kaksi vasikkaa vuodessa, siitosonni voi pistää monta kertaa paremmaksi. Tämä johtuu siitä, että siitossonni astuu kokonaisen lauman kerrallaan ja tuottaa siten jopa toista kymmentä vasikkaa vuodessa. Tästä syystä siitossonneja on ollut tilalla vuosien saatossa paljon emolehmiä vähemmän. Parhaimpien siitossonnien vasikkamäärät ovat päätä huimaavia ja niitä on listattu seuraavassa taulokossa. Kuten emolehmillä kullekin sonnille on listattu vasikkamäärä, ensimmäinen sekä viimeisin astumakausi sekä myös astumakausien keskimääräinen vasikkamäärä.

Astutuskaudet
Sonni EnsimmäinenEnsim. ViimeisinViim. Määrä KeskiarvoKA
Johnny Walker 2012'12 2014 2020 104 14.9
Urpå 2005'05 2007 2015 100 11.1
Juice 2012'12 2014 2020 98 14.0
Vagner 2006'06 2008 2010 25 8.3
Eno Elmeri 2009'09 2011 2013 20 6.7
Occar O. 2000'00 2003 2005 14 4.7
Snowball 2003'03 2006 2006 13 13.0
Ex-mies 2009'09 2011 2011 10 10.0
P. Ioni 2011'11 2013 2013 9 9.0
P. Halti 2010'10 2012 2012 9 9.0

Poikimakauden sijoittuminen

Poikimakaudeksi kutsutaan sitä osaa vuodesta, jolloin emot poikivat vasikoita. Maatila Peltokukalla poikimakausi on jo pitkään painottunut kevätpuolelle, mutta sen kesto vaihdellut vuosittain. Viime vuosien tavoitteena on ollut saada poikimakaudesta mahdollisimman tiivis, koska kauden aikana eläimiä pitää valvoa tiiviimmin ympäri vuorokauden, jotta esimerkiksi ongelmatilanteisiin pystytään puuttumaan nopeasti.

Seuraavassa taulukossa on listattu poikimakausien alku- ja loppupäivät sekä kestot päivinä vuosittain.

VuosiAlkuLoppuKesto
202011.03.07.06.88
201912.03.03.05.52
201818.03.07.05.50
201718.03.06.07.110
201614.03.19.06.97
201527.03.21.07.116
201409.04.27.06.79
201312.04.22.07.101
201209.04.31.07.113
201125.04.31.07.97
201020.03.10.09.174
200929.03.05.08.129

Oheisessa taulukossa on esitetty vasikoiden syntymät viikkonumeron mukaan eri vuosina. Jokainen rivi kuvaa yhtä vuotta, sarake viikkoa ja rivin solu kyseisellä viikolla syntyneiden vasikoiden määrää. Solut on myös värikoodattu siten, että vuoden suhteellisesti ruuhkaisin viikko on aina tummin ja vähemmän kiireiset vaaleampia. Ennen viikkoa 11 ei ole syntynyt ainuttakaan vasikkaa ja viikon 28 jälkeen vain muutamia. Saat loppuvuoden viikot näkyviin näpäyttämällä Muut-sarakkeen otsikkoa.

Viikko
Vuosi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Muut
2020 2 8 8 7 1 2 1 3 1 1
2019 3 6 5 3 3 1 2
2018 5 9 3 2 3 2 1
2017 2 5 8 7 2 1 1 1 1
2016 4 1 15 6 1 1 1 1 1
2015 1 1 6 6 6 1 2 2 2
2014 5 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1
2013 3 4 6 2 3 1 1 1 2 1 1
2012 4 1 6 3 3 1 1 1 5 1 1 1 1
2011 4 5 1 3 1 1 2 3 3
2010 1 4 4 3 1 1 1 1
2009 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 3