Nautatilastoja

Tällä sivulla on esitetty tilastoja maatilan naudoista vuodesta 2009 lähtien. Tiedot eivät kuitenkaan ole täydelliset vaan suuntaa-antavat. Tilastot päivittyvät aina kun uusi vasikka syntyy tilalle. Tällä hetkellä tiedot kattavat yhteensä 566 nautaa.

Vasikat vuosittain

Nautoja kasvatetaan tilalla nykyään itsestään uudistuvalla periaatteella, mikä tarkoittaa, että tilalle syntyy vuosittain luonnollisin menetelmin uusia tulokkaita eli vasikoita. Syntyneiden vasikoiden määrä riippuu monista tekijöistä, kuten emolehmien määrästä, siitossonnin tehokkuudesta sekä kaksosten lukumäärästä. Tilastoitujen vuosien aikana vasikoiden vuotuinen määrä on kehittynyt seuraavasti.

Sukupuolijakauma

Naudan sukupuoli määrittää sen elämän kulkua voimakkaasti. Tyypillisesti lehmät viettävät tilalla useamman vuoden sonneihin verrattuna (poislukien siitossonnit). Tilastoitujen vuosien aikana syntyneiden nautojen sukupuolijakauma on ollut seuraava.

Sukupuolijakauma vaihtelee suuresti vuoden aikana ja vähintään poikimakauden aikana uudet tulokkaat pystyvät kallistamaan tilastoja suuntaan tai toiseen. Tällä hetkellä tilalla olevien nautojen sukupuolijakauma on esitetty oheisessa kuvaajassa.

Vasikat emoittain ja sonneittain

Emolehmät astutetaan kesällä ja seuraavana keväänä ne poikivat yhden tai toisinaan kaksi vasikkaa. On myös mahdollista, että astutus on syystä tai toisesta epäonnistunut eikä vasikkaa tule laisinkaan. Elämänsä aikana emolehmä poikivat vasikoita monet kerrat. Kokonaismäärät vaihtelevat suuresti, mutta ainakin seuraavat emolehmät ovat hyvin ansioituneita poikimisissa. Taulukossa on listattu emolehmien kokonaisvasikkamäärä sekä vuodet jolloin emolehmä on poikinut ensimmäisen sekä viimeisimmän kerran.

Poikimiset
Lehmä EnsimmäinenEnsim. ViimeisinViim. Määrä
Sokeri 2003'03 2005 2021 17
Uniikki 2005'05 2007 2021 16
Varas 2006'06 2009 2020 13
Ufo 2005'05 2007 2019 13
Ursa 2005'05 2008 2019 13
P. Isabella 2011'11 2013 2021 12
Exotic 2009'09 2011 2021 11
Eeta 2009'09 2011 2021 11
Elkeid 2009'09 2011 2021 11
Umbra 2005'05 2007 2017 11

Siinä missä emolehmä voi poikia maksimissaan kaksi vasikkaa vuodessa, siitosonni voi pistää monta kertaa paremmaksi. Tämä johtuu siitä, että siitossonni astuu kokonaisen lauman kerrallaan ja tuottaa siten jopa toista kymmentä vasikkaa vuodessa. Tästä syystä siitossonneja on ollut tilalla vuosien saatossa paljon emolehmiä vähemmän. Parhaimpien siitossonnien vasikkamäärät ovat päätä huimaavia ja niitä on listattu seuraavassa taulokossa. Kuten emolehmillä kullekin sonnille on listattu vasikkamäärä, ensimmäinen sekä viimeisin astumakausi sekä myös astumakausien keskimääräinen vasikkamäärä.

Astutuskaudet
Sonni EnsimmäinenEnsim. ViimeisinViim. Määrä KeskiarvoKA
Johnny Walker 2012'12 2014 2021 116 14.5
Juice 2012'12 2014 2021 109 13.6
Urpå 2005'05 2007 2015 100 11.1
Vagner 2006'06 2008 2010 25 8.3
Eno Elmeri 2009'09 2011 2013 20 6.7
Occar O. 2000'00 2003 2005 14 4.7
Snowball 2003'03 2006 2006 13 13.0
Kasarin Rampe 2019'19 2021 2021 10 10.0
Ex-mies 2009'09 2011 2011 10 10.0
P. Ioni 2011'11 2013 2013 9 9.0

Poikimakauden sijoittuminen

Poikimakaudeksi kutsutaan sitä osaa vuodesta, jolloin emot poikivat vasikoita. Maatila Peltokukalla poikimakausi on jo pitkään painottunut kevätpuolelle, mutta sen kesto vaihdellut vuosittain. Viime vuosien tavoitteena on ollut saada poikimakaudesta mahdollisimman tiivis, koska kauden aikana eläimiä pitää valvoa tiiviimmin ympäri vuorokauden, jotta esimerkiksi ongelmatilanteisiin pystytään puuttumaan nopeasti.

Seuraavassa taulukossa on listattu poikimakausien alku- ja loppupäivät sekä kestot päivinä vuosittain.

VuosiAlkuLoppuKesto
202107.03.16.06.101
202011.03.28.05.78
201912.03.03.05.52
201818.03.07.05.50
201718.03.06.07.110
201614.03.19.06.97
201527.03.21.07.116
201409.04.27.06.79
201312.04.22.07.101
201209.04.31.07.113
201125.04.31.07.97
201020.03.10.09.174
200929.03.05.08.129

Oheisessa taulukossa on esitetty vasikoiden syntymät viikkonumeron mukaan eri vuosina. Jokainen rivi kuvaa yhtä vuotta, sarake viikkoa ja rivin solu kyseisellä viikolla syntyneiden vasikoiden määrää. Solut on myös värikoodattu siten, että vuoden suhteellisesti ruuhkaisin viikko on aina tummin ja vähemmän kiireiset vaaleampia. Ennen viikkoa 9 ei ole syntynyt ainuttakaan vasikkaa ja viikon 28 jälkeen vain muutamia. Saat loppuvuoden viikot näkyviin näpäyttämällä Muut-sarakkeen otsikkoa.

Viikko
Vuosi 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Muut
2021 1 2 6 5 8 3 1 1 2 1 1 1
2020 2 8 7 7 1 2 1 1 1
2019 3 6 5 3 3 1 2
2018 5 9 3 2 3 2 1
2017 2 5 8 7 2 1 1 1 1
2016 4 1 15 6 1 1 1 1 1
2015 1 1 6 6 6 1 2 2 2
2014 5 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1
2013 3 4 6 2 3 1 1 1 2 1 1
2012 4 1 6 3 3 1 1 1 5 1 1 1 1
2011 4 5 1 3 1 1 2 3 3
2010 1 4 4 3 1 1 1 1
2009 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 3